prikibti

prikibti
prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros prikìbo bedirbant Up. Stumk pri sienos, ir prikibs – toki nuskrendusi ta gaspadinė Šts. Vos paspė(jo) dasilytėt vilnų – ir prikibo prie avinėlio, jog jokiu būdu negalėjo atsitraukt BsPIII63. Prikibo kaip smala pri tekinio Užv. Prikibo kaip pikis pri dugno Up. Taip prikìbo, ka[d] nė su dantims neatplėši Skdv. | prk.: Prie draugystės lietuviškų laikraščių prikibo „naujas“ sąnarys po vardu „Nauja Aušra“ V.Kudir. Neprikibo (negavau, neprisidėjo) man nė lito, o išuogavau visą dieną Nt. Geras muzikantas – prikimba (prisiderina, pritaria) greitai Šts. Jau ji prie jo, atrodo, labai prikìbus (pamilusi) Gs. Sodžiuje kalba, kad tu mūsų Juozą prikibai V.Krėv. Marytė prie mūsų Kazimiero prikibo . Paskutiniais metais seniui dusulys prikibo . Prie manęs prikibo dusulys . ^ Atriekta riekė nebeprikibs Kv. | refl.: Labai drūčiai ji prisikibusi prie žmogaus Vd. 2. intr. prk. prilipti (apie užkrečiamą ligą): Tėvas bijojo, kad tymai jų vaikams neprikibtų Žem. Nieks nedrįso jos dasilytėti, nes nuogąstavo, kad liga neprikibtų M.Valanč. Daktarui maro liga prikìbo Š. Negaliu suprasti, nu ko prikìbo rauplės mūsų vaikams, kad aplinkuo nėkas nesirgo Vkš. Vincei suskis nu Jonio prikìbo Slnt. Saugokis, kad neprikibtų liga Plk. Džiova prikibo Šts. Kas tą lazdą radęs paims, tam tavo karpa prikibs, o nu tavęs nugis Plt. 3. refl. įsitverti, įsikabinti: Dar laikosi jaunuolis, prisikibęs prie lentos galo I.Simon. Trys žmonės, kurie prie jo prisikibę yra, nuskęsta draug su juomi prš. Prisikibo pri rankos ir nuejo Šts. 4. intr. įkyriai lįsti, prisikabinti prie ko (ppr. ko nors prašant, reikalaujant, siūlant ką): Jis prikibo vestis Petrą pas save . Anundis taip prikimba su savo siūlymais P.Cvir. Ir kogi tu prikibai prie manęs, iš tikro? Ašb. Aš prie jos prikibęs tariau: „Motinele, padainiuok mums kokią norint senų dienų dainelę“ M.Valanč. Ūkininkas ... negalėjo užsiturėti nesijuokęs, o ūkininkė prikibo: pasakyk ir pasakyk, ko juokeisi BsPII112. Prikibo pati prie Petro, kad pasakytų, kur buvo Skr. ^ Ko čia dabar prikibái kaip šlapias lapas? Vkš. Prikibo it smala Skd. Kostantas prie Marelės prikibęs lygu smala prie tekinio Žem. Ko prikibai prie vaiko kaip liga? B.Sruog. Ko prikibai kaip činčibaras? Pmp. Prikibai kaip erkė prie šuns snukio . Prikibo pri manęs kaip piktas piningas VP38. Prikibo kai kaškis NžR. 5. intr. padaryti priekaištą; rasti priekabių: Antanas, apeidamas ūkį, prie nieko rimtai negalėjo prikibti sp. Dirbk kaip reikiant, kad niekas negalėtų prikibti . 6. intr. prisijungti, pritapti prie ko nors: Anudum bešnekant, prikibo kaži koks nepažįstamas žmogus M.Valanč. 7. intr. palaikyti, padėti, prisidėti savo jėga, kam ką keliant, traukiant: Kaip prikibau aš, tujau vežimą įstūmėm į jaują Vvr. Prikibk, susiedeli, iš anos pusės, vienas neatkelsiu Skd. Kad nebūtų prikibę vyrai, būčiu nepakėlęs tą maišą grūdų Varn. Karvė, už pasturgalį su pyna prikimbamà, atsikela Plt. 8. intr. prisikabinti (apie žuvis): Šiandien buvo gerai meškerioti: nepaspėjai įmesti, kaip tuo[j] ir prikibo Brs. \ kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; užkibti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prikibti — priki̇̀bti vksm. Prie manę̃s priki̇̀bo varnalėša …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prilipti — 2 prilìpti 1. intr. SD305, K, J prisiklijuoti, prikibti: Pripylė deguto, ir prilipo jos kojos J.Jabl. Įėjo ūkininkas su prilipusiu šiaudu prie milinės rš. Prilìpo kaip degutas prie kulno Rm. Prilipo kaip smala pri tekinio Žr. Prilìpo kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primesti — primèsti, prìmeta, prìmetė 1. intr. numesti iki tam tikros vietos: Kartais permesdavo, kartais neprimesdavo ir retai kada pataikydavo į taikinį A.Vien. ^ Neprimesi su kepure – toki eilė pri biliotų! Šts. primetamaĩ adv.: Pasitraukęs nuo jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririgzti — prirìgzti intr. 1. prikibti, prilipti, prisikabinti: Lakišiai prirìzgo prie sermėgos, t. y. prikibo J. Pilnos kelnės dagių prirìzgo Rdm. ║ prisivelti: Jo barzda pilna prirìzgus piesko Arm. Tu visas prirìzgęs trūkšlių Kb. 2. įkyriai prilįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritaisyti — Š, Rtr; R418, MŽ566, H161, Sut, M, L, LL197 1. tr. daugelį (sugedusių) pataisyti: Vaje, kiek par savo amželį esu pritaĩsęs visko! Šv. ║ refl. tr. daugelį susilopyti: Kad nepristaisysi, tai rūbo neturėsi Tvr. 2. tr. NdŽ daug įrišti (knygų). 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritapti — 1 pritàpti, pritam̃pa, pritãpo (prìtapė) K, Š 1. intr. NdŽ, DŽ1, Ggr, Lk, Vel, Pg, Ss, Alk atsirasti šalia, prisiartinti, prisigretinti, prisistatyti: Jojant į Elnio kalną, prie jų pritapo kažkoks nepažįstamas riteris su palydovais J.Balč. Lyg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižvigti — 2 prižvìgti intr. DŽ, NdŽ, KŽ 1. Vl, Lp, Alk prikibti spaliams prie pluošto, pričižti: Kad linai išminti ilgai stovi nebrukti, spaliai prižviñga pri valaknos J. Tokius prižvìgusius linus nei paverpti negalì Vdk. Šiųmečiai linai labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarti — 1 užkarti, ùžkaria, užkorė 1. tr. užkabinti; uždžiauti: Kailinius ant karties užkorė Ėr. Idant užkartų girnų pusę ant kaklo jo DP516. | refl.: Buvo jau suvisu benukrimtąs, bet dar kažin kaip užsikorė už atbrailų Plt. 2. tr. kabinant uždengti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrigzti — įrìgzti intr. 1. įsipinti, įstrigti: Inrìzgo galas siūlo kamuolin, ir nerandu Lp. Vai, tai įrizgo mano gelsva kaselė erškėčių krūmelin LTR(Mrk). 2. refl. įsikibti: Ji įsirizgo į vyro plaukus Sn. 3. įkyriai prikibti: Ot inrìzgęs vaikas: kolei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvelti — 1 įvelti, į̃velia, įvėlė Rtr, DŽ1, KŽ 1. tr. taršant, šiaušiant įkišti (pirštus, rankas), sugriebti: Įvelti pirštus į plaukus kam NdŽ. | refl. tr., intr.: Vaikai įsivėlę rankas į tankias garbanas rš. Andriaus pirštai tebebuvo į jo gerbenę įsivėlę …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”